SUSUNAN KEPENGURUSAN (ORGAN) YDDS

Pembina

Drs. Mohammad Arsjad, MM
Ketua

Tonny Indartono, SH, MBA
Wakil Ketua/Anggota

Salmidjas Salam, SH, MM
Anggota

Drs. M.Yaman Bafiroes, MM
Sekretaris/Anggota

Pengawas

Drs. Ismail, MM
Ketua Pengawas

Yuki Edwinanto, Ir. MBA
Pengawas

Yuki Edwinanto, Ir. MBA
Pengawas

Yuki Edwinanto, Ir. MBA
Pengawas

Pengurus

Drs. Joppy Johannis Lamonge, M.Si
Ketua

Drs. Abd. Rasyid MM
Sekretaris

Drs. Hadi Sutaryo, MM
Bendahara