SUSUNAN KEPENGURUSAN (ORGAN) YDDS

Pembina

Drs. Mohammad Arsjad, MM
Ketua

Tonny Indartono, SH, MBA
Wakil Ketua/Anggota

Salmidjas Salam, SH, MM
Anggota

Drs. M.Yaman Bafiroes, MM
Sekretaris/Anggota

Pengawas

Drs.Joppy Johannis Lamonge, Msc
Ketua

Drs. Ismail, MM
Wakil Ketua/Anggota

Pengurus

Drs. Tri Mulyo, MM
Ketua

Dra. Sumarliah, MBA
Sekretaris

Drs. Hadi Sutaryo, MM
Bendahara