SUSUNAN KEPENGURUSAN (ORGAN) YDDS

Pembina

Drs. Mohammad Arsjad, MM
Ketua

Tonny Indartono, SH, MBA
Wakil Ketua/Anggota

Salmidjas Salam, SH, MM
Anggota

Drs. M.Yaman Bafiroes, MM
Sekretaris/Anggota

Pengawas

Drs. Ismail, MM
Pengawas

Pengurus

Drs. Joppy Johannis Lamonge, M.Si
Ketua

Drs. Abd. Rasyid MM
Sekretaris

Drs. Hadi Sutaryo, MM
Bendahara